Błędy poznawcze @DZ

Podstawowa zaletą, niesamowitym powodem, dla których istnieją heurystyki, czyli uproszczone sposoby rozumowania jest ich niesamowita efektywność. Zapewniają nam oszczędność czasu, energii i skuteczność. Zysk czasowy – bo są niesamowicie szybkie w porównaniu do świadomego namysłu. Zysk energetyczny, bo świadomy namysł zużywa naszą energię psychiczną i cielesną. Skuteczność, bo zwykle działają, a ich skuteczność, jak oceniają …