Ryszard Kosowicz

Pomagam organizacjom i firmom w zarządzaniu komunikacją, informacją, wiedzą, obecnie szczególnie w komunikacji PR, marketingowej i sprzedażowej.

Wiele organizacji traci swoje siły w skutek niewłaściwej, niezaplanowanej komunikacji. Obecnie żyjemy w erze informacji, a komunikacja i zarządzanie informacją powinny stać się priorytetem dla organizacji opartych o wiedzę.
Dlatego zarówno dla moich klientów, jak i dla klubów Toastmasters staram się budować takie środowisko, by komunikacja, gromadzenie wiedzy były jak najprostsze, użyteczne, a także bezpieczne i zgodne z GDPR (RODO). 
Strategie komunikacyjne, które pomagam tworzyć moim klientom wynikają z ich modelu biznesowego. Dbam o to, by komunikacja wspierała sprzedaż i efekty biznesowe. Pozwala to na precyzyjne budżetowanie, synergię i harmonię działań, ograniczenie kosztów i zwiększenie zwrotu z inwestycji.

Więcej o mnie

Nadchodzące webinary:

Bieżące:

Ostatnie wpisy:

Więcej:

  • Zarządzanie Informacją:
    • Wiedzą
    • Nauczaniem
    • Procedurami
  • Zarządzanie Zespołem