FBPXL

Od 2009 zajmuję się Logistyką Informacji czyli zarządzaniem komunikacją, przepływami informacji i  gromadzeniem wiedzy. 

W zakres moich działań wchodzi również dbanie o bezpieczeństwo informacji:

 • proceduralne,
 • prawne,
 • osobowe.

W zakres strategicznego planowania dziedzin związanych z Logistyką Informacji wchodzą: 

 • procesy komunikacji zewnętrznej
  • PR,
  • Marketing,
  • Sprzedaż,
  • Serwis i reklamacje,
  • Fundraising,
  • Employer Branding;
 • procesy komunikacji wewnętrznej:
  • PR wewnętrzny,
  • HR,
  • współpraca między działami,
  • komunikacja zarządcza,
  • Controlling;
 • tworzenie
  • organizacji uczących się,
  • standardów i automatyzacja procesów wymiany informacji,
  • standardów przepływu informacji i komunikacji,
  • zarządzanie danymi firmowymi i osobowymi. 

 

 

 Kursy, szkolenia i audyty

 Moje audyty i szkolenia

…obejmują wszelkie procesy komunikacji, zarówno maszynowej, automatycznej, jak i personalnej:

 1. Logistyka informacji
  1. Marketing i PR (+ HR)
  2. Współpraca zdalna – tworzenie systemów i wdrożenia
  3. Bezpieczeństwo informacji, pracy i komunikacji (w tym prawne, np. RODO)
  4. Tworzenie systemów zarządzania wiedzą i informacją
  5. Strategie i standardy komunikacyjne (w tym z Social Mediach i Internecie)
   1. Marketing
   2. Obsługa

 1. Komunikacja Interpersonalna
  1. Zarządzanie zespołem
   1. Delegowanie
   2. Przekazywanie wiedzy
   3. Informacja zwrotna i ewaluacja
   4. Zespół w kryzysie
   5. Komunikacja wewnątrz zespołu
   6. „Motywacja”
  2. Prowadzenie efektywnych spotkań i spotkań zdalnych
  3. Wprowadzanie standardów

Dodatkowo wspieram firmy w tworzeniu strategii biznesowej, tworzeniu lejków produktowych, marketingowo – sprzedażowych oraz projektowaniu rozwiązań dla klienta. (CANVAS)

Wynajmij mnie!

Jeśli chcesz mnie wynająć w sprawie audytów, konsultacji, szkoleń czy stworzenia dla Twojej organizacji systemu edukacyjnego albo zarządzania wiedzą – pisz tu:

 Ryszard@kosowicz.pl

  Jeśli chcesz mnie poznać bliżej, to zapraszam serdecznie do mediów społecznościowych:

  1. LinkedIn
  2. Facebook
  3. Instagram

  Jeśli zaś chcesz się spotkać osobiście, to skontaktuj się ze mną, a ustalimy miejsce. Raczej południe Polski (Bielsko-Biała, Kraków, Katowice) ale kto wie? 😉
  A zdalnie?

  1. Zoom.us: PID: 428-433-5691
  2. WhereBy.com/RyszardKosowicz
  3. Skype: rkosowicz

  Cennik moich usług

  Ceny netto bez VAT. Nie zawierają kosztów dojazdu i zakwaterowania.

  1. Konsultacje, audyty:
   1. Pierwsze spotkanie: gratis, potem:
   2. 1 i 2 h: 300,- PLN
   3. na kolejne godziny udzielam zniżki.
  2. Interim Manager:
   1. 1. dzień na tydzień: 3.000,- PLN
   2. 2. dzień na tydzień: 2.500,- PLN, razem 5.500,- PLN
   3. ceny za większą ilość kształtują się w zależności od przejmowanych ryzyk.
  3. Szkolenia i całodniowe konsultacje
   1. pierwszy dzień w miesiącu: 2000,-
   2. następnie ceny za kolejne dni ulegają zmniejszeniu.

  Wdzięczność: Dar

  Wdzięczność to pierwsze z bardzo istotnych, użytecznych i budujących uczuć. Wdzięczność powoduje dodatkowe korzyści nawet fizjologiczne. Dlatego jeśli czujesz, ze chcesz mi się odwdzięczyć, a równocześnie chciałbyś zrobić sobie prezent, to do dzieła. Poniższe linki prowadzą do programów partnerskich w których biorę udział.

  1. WorkFlowly.com – to aplikacja webowa i na smartphony dla miłośników list zagnieżdżonych. Ja używam go do do tworzenia drzew wiedzy i systemu informacji, a także do gromadzenia linów i informacji z sieci za pomocą wtyczek do chrome. Polecam serdecznie. Z mojego linka dostaniesz dodatkowe węzły co miesiąc.
  2. GingkoApp.com – to aplikacja webowa do tworzenia drzewa wiedzy. Zaawansowane możliwości formatowania, tagowania i współpracy zdanej (Markdown i nawet LaTeX). Z mojego linka dostajesz dodatkowe węzły co miesiąc.

  Empatia: Wsparcie

  Empatia to drugie z bardzo istotnych, użytecznych i budujących uczuć. Dlatego wspieram różne inicjatywy w różny sposób. Chcesz dołączyć?

  1. FoldingAtHome.org – wspieram tę inicjatywę w zespole Dawida Myśliwca z Naukowego Bełkotu (Team 247734)

  Duma: Referencje

  Współpracowałem łącznie z kilkudziesięcioma firmami i organizacjami, przeszkoliłem wiele firm i osób. Oto ich zdanie:

  Warsztaty Ryszarda pozwoliły mi usystematyzować wiedzę dotyczącą udzielania informacji zwrotnej i odkryć jej nowe modele. Konteksty dotyczące udzielania feedbacku uwrażliwiły mnie na dobieranie narzędzi i formy ewaluacji w zależności od celu i innych zmiennych. To był efektywnie wykorzystany czas.
  Kasia

  Więcej znajdziesz na moim LinkedIn’ie.

  Toastmasters International

  Od 2016 działam i uczę się w Toastmasters International (ACB, ALB, Triple Crown). Pracowałem w klubie bielsko-bialskim Na Szczycie jako członek zarządu (Wiceprezes ds. PR, później ds. Edukacji, na końcu Prezes). Potem w Dystrykcie 108. odpowiadałem za Zarządzanie Komunikacją na poziomie Okręgu D, czyli w Polsce Południowej. Obecnie jestem Dyrektorem Rejonu D1, czyli wspieram i koordynuję zadania i edukację około 100 osób w 4 śląskich klubach. Moim głównym celem jest promowanie jak najefektywniejszego użycia narzędzi edukacyjnych, jakim są kluby, spotkania i struktury Toastmasters International.
  Za wdrożenia projektów komunikacyjnych i PR w Okręgu zostałem wyróżniony przez zarząd Dystryktu 108. odznaczeniem Toastmaster Roku 2019 (Toastmaster of The Year), przyznawanemu jednemu spośród ośmiu odznaczonych w tym roku przez Dyrektora Dystryktu tytułem Wyróżniającego się Członka (Outstanding Member). Obecnie Dystrykt 108. zrzesza około 2000 członków z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii.

  Bio

  Biogram dla szkoleń i konferencji (PL/EN)

  Ryszard Kosowicz

  Z wykształcenia jest filozofem nauk ścisłych. Zawodowo od wielu lat zajmuje się aspektami zarządzania komunikacją i przepływu informacji w taki sposób, by była dostępna i przyswojona przez osoby, które jej potrzebują w momencie, w którym jej potrzebują. Dba o bezpieczeństwo wiedzy i informacji w organizacjach, zarówno w aspekcie cyberbezpieczeństwa, jak i prawa. Wspiera tworzenie organizacji uczących się.
  Jako prowadzący warsztaty skupia się na elementach, które studiował i przećwiczył. Szczególnie są to elementy:
  – zarządzania,
  – komunikacji, szczególnie delegowania i dawania informacji zwrotnej;
  – tworzenia strategii marki,
  – opracowywania strategii biznesowych zbieżnych z modelami ciągłego doskonalenia w warunkach dużej niepewności rynkowej.
  Od wielu lat członek organizacji edukacyjnej Toastmasters International, zafascynowany modelem crowd-learningu, który w tej organizacji umożliwia wypracowanie i przećwiczenie umiejętności zarządzania oraz komunikacji z zespołami, a także wystąpień publicznych. Współtworzy, wraz z Leszkiem Ciborem, podcast Dobra Zmiana, organizował TEDx BielskoBiała oraz LinkedIn Local – Bielsko-Biała. Autor bloga dostępnego na Ryszard.Kosowicz.pl

  A philosopher of sciences. Cosmology, philosophy of science or economy are his interests.
  Professionally for many years he has been dealing with aspects of managing communication and sending information in such a way that it is accessible and assimilated by people who need at the time when they need. He cares about the security of knowledge and information in organizations, both cybernetic and legal. Supports the creation of learning organizations. As a workshop leader, he focuses on the elements he studied and practiced. Particularly these are the elements:
  – management,
  – communication, especially posting and giving feedback;
  – creating brand strategy,
  – developing business strategies consistent with model of continuous improvement in conditions of high market uncertainty.
  For many years a member of the educational organization Toastmasters International. Enthusiast of the crowd-learning model, which in this organization enables the development and training of management skills and communication with teams, as well as public speaking.
  Together with Leszek Cibor, he’s co-host of Dobra Zmiana podcast. He organized TEDx BielskoBiała and LinkedIn Local – Bielsko-Biała. Author of blog Ryszard.Kosowicz.pl.

  Biogram dla wydarzeń w Toastmasters – dłuższy (PL/EN)

  Ryszard Kosowicz TY’19 ACS ALB

  Z wykształcenia jest filozofem nauk ścisłych. Kosmologia, filozofia nauki czy ekonomii to jego dziedziny zainteresowań.
  Zawodowo od wielu lat zajmuje się aspektami zarządzania komunikacją i przepływu informacji w taki sposób, by była dostępna i przyswojona przez osoby, które jej potrzebują w momencie, w którym jej potrzebują. Dba o bezpieczeństwo wiedzy i informacji w organizacjach, zarówno cybernetyczne, jak i prawne. Wspiera tworzenie organizacji uczących się.
  Zafascynowany modelem crowd-learningu stosowanym w Toastmasters International szlifuje swoje umiejętności zarządzania zespołami. Doceniony przez organizację tytułem Toastmaster Roku 2019. Obecnie pełni rolę Dyrektora Rejonu 108D1, nadzorując edukację i wspiera około 100 osób zrzeszonych w 4 klubach na terenie Śląska.

  A philosopher of sciences. Cosmology, philosophy of science or economy are his interests.
  Professionally for many years he has been dealing with aspects of managing communication and sending information in such a way that it is accessible and assimilated by people who need at the time when they need. He cares about the security of knowledge and information in organizations, both cybernetic and legal. Supports the creation of learning organizations.
  The fascinated crowd-learning model used at Toastmasters International learn his team management skills. Awarded by the organization with the title of Toastmaster of the Year 2019. Currently, he is the director of District 108D1, supervising education and supporting about 100 people associated in 4 clubs in Silesia.

  Biogram dla wydarzeń w Toastmasters – krótszy (PL / EN)

  Ryszard Kosowicz TY’19 ACS ALB

  To profesjonalny logistyk informacji. Oznacza to, że strategicznie wiąże komunikację w PR, marketingu, sprzedaży, HR lub fundraisingu.
  W Toastmasters International przez trzy lata. Służył jako VPPR, VPE i jako Prezes klubu. Następnie rozwinął swoje doświadczenie jako kierownik działu PR 108D. Obecnie jest dyrektorem obszaru D1.
  Fascynat możliwości, jakie oferuje używana w TMI metoda crowd-learning , czyli uczenia się przez społeczność.
  Nagrodzony przez TMI Dystrykt 108. tytułem Toastmaster Roku 2019.

  Is an professional information logistics. It means he strategically combines communication in PR, marketing, sales, HR or fundraising.
  At Toastmasters International for three years. Served as VPPR, VPE and as Club President. After those he developed his experience as Division 108D PR Manager. Now he is Area D1 Director.
  Fascinate of possibilities, carried by the crowd-learning method used in TMI, i.e. learning through the community.
  Awarded by the TMI District 108. with the title of Toastmaster of the Year 2019.