FBPXL

Od 2008 roku zajmuję się Logistyką Informacji czyli zarządzaniem komunikacją, przepływami informacji i  gromadzeniem wiedzy przy użyciu nowoczesnych narzędzi IT i automatyzacji procesów.

Pomagam w automatyzacji procesów i zarządzaniu w:

Konwersji i retencji klienta (Marketing, Sprzedaż itp.):

 • Przepływ informacji o kliencie i działaniach marketingu, sprzedaży i realizacji.
 • Automatyzacja procesów komunikacji i analityki.
 • Zarządzanie treściami eksperckimi dla marketingu i sprzedaży.

#automatyzacja, #bezpieczeństwo informacji, #ciągłe doskonalenie, #analityka

HRze

 • przepływ informacji o pracowniku i działaniach takich jak: budowania marki pracodawcy, rekrutacyjnych, onboardingowych, kadrowych, szkoleniowych i tak dalej
 • umożliwienie dokładniejszego obliczenia ROI poszczególnych procesów, czy ustalania twardych i miękkich celów w zakresie HR

#automatyzacja, #bezpieczeństwo informacji, #analityka

Komunikacji

 • skuteczna komunikacja, rozwijająca organizację, współpracę zespołów i pracowników
 • ustalanie sposobów, kanałów i zasad, zabezpieczających różne jej cele
 • usprawnianie komunikacji za pomocą nowych technologii
 • automatyzacja szczególnych dróg komunikacji

#automatyzacja, #bezpieczeństwo komunikacji, #analityka

Zarządzaniu i automatyzacji procesów

 • Zautomatyzowane systemy zarządzania: wiedzą, informacją, komunikacją, bezpieczeństwem informacji czy jakością (RODO, ISO 27001, ISO 9001)

#automatyzacja, #bezpieczeństwo informacji, #ciągłe doskonalenie, #analityka

Jak mogę Cię wesprzeć:

warsztaty, szkolenia i audyty w zakresie:

 • komunikacji między działami, na przykład w pracy Marketingu i Sprzedaży
 • automatyzacji procesów, komunikacji i zarządzania
 • komunikacji w zespołach, na przykład dotyczące delegowania, dawania informacji zwrotnej

stworzę dla Twojej firmy lub skonsultuję:

 • System zarządzania:
  • jakością (ISO 9001)
  • bezpieczeństwem informacji (ISO 27001)
 • Automatyzacje procesów w:
  • rekrutacji
  • szkoleniu pracowników
  • marketingu
  • sprzedaży
 • system
  • podejmowania decyzji
  • komunikacji
  • dawania i przyjmowania informacji zwrotnej
  • delegowania

 

Wynajmij mnie!

Jeśli chcesz mnie wynająć w sprawie audytów, konsultacji, szkoleń czy stworzenia dla Twojej organizacji systemu edukacyjnego albo zarządzania wiedzą – pisz tu: Ryszard@Kosowicz.pl

 

  Jeśli chcesz mnie poznać bliżej, to zapraszam serdecznie do mediów społecznościowych:

  1. LinkedIn
  2. Facebook
  3. Instagram

  Cennik

  Ceny netto bez VAT. Nie zawierają kosztów dojazdu i zakwaterowania.

  Konsultacje, audyty:

  • Pierwsze spotkanie: gratis, potem:
  • 1 i 2 h: 300,- PLN
  • na kolejne godziny udzielam zniżki.

  Interim Manager:

  • 1. dzień na tydzień: 3.000,- PLN / mc
  • 2. dzień na tydzień: 2.500,- PLN / mc, razem 5.500,- PLN / mc
  • ceny za większą ilość kształtują się w zależności od przejmowanych ryzyk.

  Szkolenia i całodniowe konsultacje

  • pierwszy dzień w miesiącu: 2000,-
  • następnie ceny za kolejne dni ulegają zmniejszeniu.

  Bio

  Biogram dla szkoleń i konferencji (PL/EN)

  Ryszard Kosowicz

  Z wykształcenia jest filozofem nauk ścisłych. Zawodowo od wielu lat zajmuje się aspektami zarządzania komunikacją i przepływu informacji w taki sposób, by była dostępna i przyswojona przez osoby, które jej potrzebują w momencie, w którym jej potrzebują. Dba o bezpieczeństwo wiedzy i informacji w organizacjach, zarówno w aspekcie cyberbezpieczeństwa, jak i prawa. Wspiera tworzenie organizacji uczących się.
  Jako prowadzący warsztaty skupia się na elementach, które studiował i przećwiczył. Szczególnie są to elementy:
  – zarządzania,
  – komunikacji, szczególnie delegowania i dawania informacji zwrotnej;
  – tworzenia strategii marki,
  – opracowywania strategii biznesowych zbieżnych z modelami ciągłego doskonalenia w warunkach dużej niepewności rynkowej.
  Od wielu lat członek organizacji edukacyjnej Toastmasters International, zafascynowany modelem crowd-learningu, który w tej organizacji umożliwia wypracowanie i przećwiczenie umiejętności zarządzania oraz komunikacji z zespołami, a także wystąpień publicznych. Współtworzy, wraz z Leszkiem Ciborem, podcast Dobra Zmiana, współorganizował TEDx BielskoBiała oraz organizował LinkedIn Local – Bielsko-Biała. Autor bloga dostępnego na Ryszard.Kosowicz.pl

  A philosopher of sciences. Cosmology, philosophy of science or economy are his interests.
  Professionally for many years he has been dealing with aspects of managing communication and sending information in such a way that it is accessible and assimilated by people who need at the time when they need. He cares about the security of knowledge and information in organizations, both cybernetic and legal. Supports the creation of learning organizations. As a workshop leader, he focuses on the elements he studied and practiced. Particularly these are the elements:
  – management,
  – communication, especially posting and giving feedback;
  – creating brand strategy,
  – developing business strategies consistent with model of continuous improvement in conditions of high market uncertainty.
  For many years a member of the educational organization Toastmasters International. Enthusiast of the crowd-learning model, which in this organization enables the development and training of management skills and communication with teams, as well as public speaking.
  Together with Leszek Cibor, he’s co-host of Dobra Zmiana podcast. He organized TEDx BielskoBiała and LinkedIn Local – Bielsko-Biała. Author of blog Ryszard.Kosowicz.pl.

  Toastmasters International

  Od 2016 działam i uczę się w Toastmasters International (ACB, ALB, Triple Crown). Pracowałem w klubie bielsko-bialskim Na Szczycie jako członek zarządu (Wiceprezes ds. PR, później ds. Edukacji, na końcu Prezes). Potem w Dystrykcie 108. odpowiadałem za Zarządzanie Komunikacją na poziomie Okręgu D, czyli w Polsce Południowej. Obecnie jestem Dyrektorem Rejonu D1, czyli wspieram i koordynuję zadania i edukację około 100 osób w 4 śląskich klubach. Moim głównym celem jest promowanie jak najefektywniejszego użycia narzędzi edukacyjnych, jakim są kluby, spotkania i struktury Toastmasters International.
  Za wdrożenia projektów komunikacyjnych i PR w Okręgu zostałem wyróżniony przez zarząd Dystryktu 108. odznaczeniem Toastmaster Roku 2019 (Toastmaster of The Year), przyznawanemu jednemu spośród ośmiu odznaczonych w tym roku przez Dyrektora Dystryktu tytułem Wyróżniającego się Członka (Outstanding Member) spośród ponad 2000 członków w Dystrykcie. 

  Biogram dla wydarzeń w Toastmasters – dłuższy (PL/EN)

  Ryszard Kosowicz TY’19 ACS ALB

  Z wykształcenia jest filozofem nauk ścisłych. Kosmologia, filozofia nauki czy ekonomii to jego dziedziny zainteresowań.
  Zawodowo od wielu lat zajmuje się aspektami zarządzania komunikacją i przepływu informacji w taki sposób, by była dostępna i przyswojona przez osoby, które jej potrzebują w momencie, w którym jej potrzebują. Dba o bezpieczeństwo wiedzy i informacji w organizacjach, zarówno cybernetyczne, jak i prawne. Wspiera tworzenie organizacji uczących się.
  Zafascynowany modelem crowd-learningu stosowanym w Toastmasters International szlifuje swoje umiejętności zarządzania zespołami. Doceniony przez organizację tytułem Toastmaster Roku 2019. Pełnił rolę Dyrektora Rejonu 108D1 (Śląsk, 4 kluby, 100 członków), Parlamentarzysty dystryktu (nadzór nad procedurą parlamentarną wg. „Robert’s Rules of Order), Organizatora konferencji, konkursów,  czy Głównego Sędziego na nich.

  A philosopher of sciences. Cosmology, philosophy of science or economy are his interests.
  Professionally for many years he has been dealing with aspects of managing communication and sending information in such a way that it is accessible and assimilated by people who need at the time when they need. He cares about the security of knowledge and information in organizations, both cybernetic and legal. Supports the creation of learning organizations.
  The fascinated crowd-learning model used at Toastmasters International learn his team management skills. Awarded by the organization with the title of Toastmaster of the Year 2019. He was the director of District 108D1 (Silesia, 4 clubs, 100 members).

  Biogram dla wydarzeń w Toastmasters – krótszy (PL / EN)

  Ryszard Kosowicz TY’19 ACS ALB

  To profesjonalny logistyk informacji. Oznacza to, że strategicznie wiąże komunikację w PR, marketingu, sprzedaży, HR lub fundraisingu.
  W Toastmasters International przez trzy lata. Służył jako VPPR, VPE i jako Prezes klubu. Następnie rozwinął swoje doświadczenie jako kierownik działu PR 108D. Obecnie jest dyrektorem obszaru D1.
  Fascynat możliwości, jakie oferuje używana w TMI metoda crowd-learning , czyli uczenia się przez społeczność.
  Nagrodzony przez TMI Dystrykt 108. tytułem Toastmaster Roku 2019.

  Is an professional information logistics. It means he strategically combines communication in PR, marketing, sales, HR or fundraising.
  At Toastmasters International for three years. Served as VPPR, VPE and as Club President. After those he developed his experience as Division 108D PR Manager. Now he is Area D1 Director.
  Fascinate of possibilities, carried by the crowd-learning method used in TMI, i.e. learning through the community.
  Awarded by the TMI District 108. with the title of Toastmaster of the Year 2019.